Biskup

BISKUP DR.SC. JASMIN MILIĆ

Jasmin Milić rođen je 28. prosinca 1969. godine u Bijeljini, Bosna i Hercegovina. Studirao je teologiju u Osijeku na Evanđeoskom teološkom fakultetu, u Beču na Evanđeoskom biblijskom institutu te na Protestantskom teološkom fakultetu u Novom Sadu. Na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku diplomirao je 1994. godine, te obranio magistarski rad (Cum Laude) 1997. godine na temu: Povijesno-teološka analiza liturgije s kritičkim osvrtom na bogoštovnu praksu slobodnih evanđeoskih crkava u Republici Hrvatskoj.

Od 1993. do 1998. godine uređivao je Kršćanski radio program “Izvori vjere”, te predavao i vodio izvanredni studij na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku.

Rukopoložen (zaređen) je za pastorsku službu 30. ožujka 1995. godine, te za seniora 31. siječnja 1999. godine. Od strane preuzvišenog Royala U. Grotea, reformiranog episkopalnog biskupa nadležnog za Hrvatsku, imenovan je u svibnju 2011. godine za arhiđakona. Na sinodi Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH održane dana 22. rujna 2012. godine u Osijeku, izabran je za pomoćnog biskupa. 

Za biskupa je posvećen u Tordincima, 3. svibnja 2013. po rukama preuzvišenog biskupa Royala U. Grotea. Pored biskupske službe, upravitelj je Protestantskih reformiranih župa u Tordincima i Osijeku.

Od akademske 2004./2005. godine predaje na Protestantskom teološkom fakultetu u Novom Sadu. Na istom je fakultetu do 2012. godine djelovao kao  prodekan za znanost.

Utemeljitelj je Protestantskog teološkog učilišta „Mihael Stari sa sjedištem u Osijeku.

Od listopada 2013. godine voditelj je izvanrednog studija teologije te predavač pri Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku. 

Do sada je objavio deset knjiga: Reformirana župa u Tordincima (prošlost i sadašnjost), Tko je bio Jean Calvin, Povijesno-pravni razvoj reformiranih crkvenih općina u Hrvatskoj, Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj (prikaz ustrojstva, vjerovanja i djelovanja), Kalvinizam u Hrvata, Kalvinski kanoni iz Kneževih Vinograda, Povijesni pregled liturgije, Kalvinizam na optuženičkoj klupi zbirku pjesama Ljubav si ti., te Blagoslovljeno kraljevstvo njegovo, Također je objavio na desetke znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u domaćim i stranim časopisima. 

Upisan je u Upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske pod matičnim brojem: 258510.

Na Protestantskom teološkom fakultetu u Novom Sadu obranio je 2. prosinca 2005. doktorsku disertaciju Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1862.-1918. pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Mihaela Kuzmiča te nakon smrti prof. Kuzmiča, prof. dr. sc. Dimitrija Popadića.

Na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku obranio je 3. svibnja 2013. godine disertaciju Povijesno- ustrojbeni i pravni razvoj Reformirane crkve na današnjem hrvatskom prostoru s posebnim osvrtom na hrvatsku reformiranu župu Tordinci 1862.-1952. Pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Ivana Balte.

Oženjen je suprugom Tamarom, rođenom Arvaj, s kojom ima dvoje djece, sina Mihaela i kćer Ivanu.

Apostolic Succession – Bishop Jasmin Milić

JOHN MOORE, D.D, Archbishop of Canterbury 1783-1805, Consecrated by the Archbishop of Canterbury (Frederick Cornwallis) and the Bishops of Ely(Edmund Keene), Oxford (Robert Lowth) and Rochester (John Thomas), 12 February,1775 in Lambeth Palace Chapel, London. Died 1805.

WILLIAM WHITE, D.D, Bishop of Pennsylvania Presiding Bishop of the Protestant Episcopal Church in the USA,was consecrated by the Archbishop of Canterbury (John Moore), the Archbishop of York (William Markham) and the Bishops of Peterborough (John Hinchcliffe) and Bath and Wells (Charles Moss) 4 February, 1787 in Lambeth Palace Chapel, London. Died 1836.

JOHN HENRY HOPKINS, DD, Bishop of Vermont,Presiding Bishop of Protestant Episcopal Church in the USA, was consecrated by Bishops William  White, Alexander Viets Griswold and Nathaniel  Bowen, 31 October 1832, in St Paul’s Chapel, New York. Died 1868.

BISHOP GEORGE DAVID CUMMINS, M.A., D.D., was consecrated by the Rt. Rev. John H. Hopkins, the Rt. Rev. Benjamin B. Smith, the Rt. Rev. Henry W. Lee,the Rt. Rev. Joseph C. Talbot, the Rt. Rev. Chides T. Quintard, the Rt. Rev.Robert H. Clarkson, and the Rt. Rev. John B. Kerfoot, of the Protestant Episcopal Church, in Christ Church Cathedral, Louisville, Kentucky, on November 15, 1866.Died at Lutherville, Maryland, June 26, 1875, aged 54.

BISHOP CHARLES EDWARD CHENEY, B.A., S.T.D., D.D., was consecrated by the Rt. Rev. George D. Cummins, assisted by five presbyters, in Christ Church, Chicago,Illinois, on December 14. 1873. Died at Chicago, Illinois, November 15, 1916,aged 80.

BISHOP SAMUEL FALLOWS, M.A., LLD., D.D., was consecrated by the Rt. Rev. Charles E. Cheney, the Rt. Rev. William R.Nicholson, and the Rt. Rev. Carman of the Methodist Episcopal Church, assisted by nine presbyters, in Emmanuel Church, Ottawa, Ontario, on July 17, 1876. Diedat Chicago, Illinois, September 5, 1922, aged 87.

BISHOP ROBERT LIVINGSTON RUDOLPH, M.A.,D.D., was consecrated by the Rt. Rev. Samuel Fallows, the Rt. Rev. Charles E. Cheney, and the Rt.Rev. William T. Sabine, assisted by the Rev. Dr. W. Russell Collins, the Rev.Dr. William A. Freemantle, the Rev. Dr. Charles F. Hendricks, the Rev. George W. Huntington,the Rev. Dr. R. Westly Peach, the Rev. Dr. William D. Stevens, the Rev. Dr.William Tracy, the Rev. Dr. Joseph D. Wilson, and the Rev. Dr. John H. Oerterof the Reformed Church in America, in First Church, New York, New York, on January 12, 1909. Died at Doset, Vermont, September 16, 1930, aged 65.

BISHOP JOSEPH EDGAR KEARNEY, D.D., was consecrated bythe Rt. Rev. Robert L. Rudolph, the Rt. Rev. R. Westly Peach, and the Rt. Rev.Frank Vaughan, assisted by the Rev. Dr. Frank V. C. Cloak, the Rev. Dr. ForrestE. Dager, the Rev. Dr. William A. Freemantle, the Rev. Dr. Howard D. Higgins,the Rev. Dr. Alexander M. Hubly, the Rev. Richard A. Madison, the Rev. Dr.Francis H. Reynolds, the Rev. Dr. Henry H. Trotter, the Rev. Dr. William T.Way, and Rev. R. Milton Webster, in Redeemer Church, Philadelphia, Pennsylvania, on May 23. 1930.Died at Summerville, South Carolina, January 21. 1981, aged 89.

BISHOP HOWARD DAVID HIGGINS, M.A., Th.M., D.D., was consecrated by the Rt. Rev. Joseph E. Kearney, the Rt. Rev. Frank V. C. Cloak,and the Rt. Rev. George Marshall, assisted by Rev. Charles O. Bayard, the Rev. Howell S. Foster, the Rev. ThomasW. Fox, the Rev.Dr. Francis H. Reynolds, the Rev. Joseph Robinson, the Rev. Dr. Robert K. Rudolph, theRev. Henry Short, the Rev. George R. Stout, and the Rev. Dr. Henry H. Trotter, in FirstChurch, New York, New York, on January 19, 1937. Died at Southampton,Pennsylvania, April 6. 1980, aged 77.

BISHOP THEOPHILUS JOHN HERTER, M.A., Th.D., D.D., was consecrated by the Rt. Rev. Howard D. Higgins, the Rt. Rev. William C.Culbertson, III, the Rt. Rev. William H. S. Jerdan, Jr., the Rt. Rev. Joseph E. Kearney, and theRt. Rev. Sanco K. Rembert, assisted by Rev. M. Nelson Buffler, the Rev.Dr. Edwin A. Bustard, the Rev. Dr. Fred C. Kuehner, the Rev. Howard J. Miekley,the Rev. Alton F. Olsen, the Rev. Dr. D. Ellsworth Raudenbush, the Rev. Karl R.Rudolph, the Rev. Dr. Robert K. Rudolph, and Rev. Edwin C. Shisler, in Christ Memorial Church, Philadelphia, Pennsylvania, on June 15, 1966. Died at Philadelphia, Pennsylvania, June 2, 1987, aged74.

BISHOP ROYAL UPTON GROTE, JR., Th.B., D.D., was consecrated by the Rt.Rev. Theophilus J. Herter, the Rt. Rev. William H. S. Jerdan, Jr.,the Rt. Rev. Sanco K. Rembert, the Rt. Rev. Leonard W. Riches, and the Rt. Rev. Franklin H. Sellers, assisted by Rev.Dale H. Crouthamel, the Rev. Samuel M. Forster, the Rev. R. Charles Gillin, the Rev. Dr. Allen C. Guelzo, theRev. Thomas R. May, the Rev. Robert N. McIntyre, the Rev. Dr. James C. West, Sr., and Rev. Richard W.Workowski, in Covenant Chapel, Basking Ridge, New Jersey, on June 7, 1984. 

BISHOP JASMIN MILIĆ, B.A., MTh, PhD., was consecrated by the Rt. Rev.Royal Upton Grote, the Rt.Rev. Gerhard Meyer, the Rt.Rev. Paul Nigel Hunt (Free Church of England), assisted by Rev. Jasmin Koso, Rev. Petar Petrović, Rev. Nenad Adžić, Rev. Damien Grout, in the Protestant Reformed Christian Church, Tordinci (Croatia) on May 3, 2013.

Protestantska reformirana kršćanska crkva

PROTESTANTSKA REFORMIRANA KRŠĆANSKA CRKVA

(PROTESTANT REFORMED CHRISTIAN CHURCH
A JURISDICTION OF THE REFORMED EPISCOPAL CHURCH)

REFORMIRANA  EVANĐEOSKA  TRADICIONALNA LITURGIJSKA

Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj organizirana je 24. svibnja 2001. godine osamostaljenjem nekoliko župa od Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj. Službeno je registrirana kao vjerska zajednica, odnosno crkva u Evidenciji vjerskih zajednica u RH.

Vjerovanje:

Protestantska reformirana kršćanska crkva u Hrvatskoj prihvaća osnovna kršćanska vjeroispovijedanja: Apostolsko, Nicejsko-carigradsko i Atanazijevo. Kao crkva reformacije, prihvaća kalvinistički nauk definiran u Heidelberškom katekizmu te 39 članaka vjere.

PRKC vjeruje u trojedinoga Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga.

PRKC vjeruje da je Krist, pravi Bog i pravi čovjek, dao otkupnu žrtvu na križu za izabrane.

PRKC vjeruje da je Biblija nadahnuta Riječ Božja i primarni autoritet naše vjere i prakse.

PRKC vjeruje u opravdanje po vjeri i spasenje po milosti.

PRKC vjeruje u dva sakramenta koja su vidljivi znaci nevidljive duhovne milosti: Krštenje i Euharistiju.

PRKC vjeruje da vjernici trebaju živjeti svoj praktični život u posvećenju Kristu te u zajedništvu sa drugim vjernicima, okupljenima u župnoj zajednici.

PRKC vjeruje u jednu, univerzalnu Kristovu crkvu na zemlji te da su svi vjernici koji Krista slijede pozvani da zajednički sudjeluju u euharistijskoj gozbi.

Liturgija:

Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj jest liturgijska crkva. Obrednik crkve je Knjiga zajedničkih molitava (The Book of Common Prayer) temeljena na izdanju iz 1662. U liturgijskom smislu slijedi liturgijsku reformu Engleske crkve u 16. stoljeću.

Misija-Evangelizacija

PRKC smatra da je važna zadaća crkve misija i evangelizacija. U tome smislu aktivna je u naviještanju Riječi Božje i osnivanju novih crkava.

Ustrojstvo crkve:

Do svibnja 2011. godine, PRKC je bila organizirana po prezbiterijalno-sinodalnom ustrojstvu. Na svojoj sinodi, 19. svibnja 2011. godine, PRKC je prihvatila jedinstvo s Reformed Episcopal Church te episkopalno ustrojstvo crkve. Biskup ordinarij je preuzvišeni Royal U. Grote a pomoćni biskup preuzvišeni Gerhard Meyer. Superintendent PRKC imenovan je od strane biskupa Grotea za arhiđakona. Time je PRKC postala punopravni dio REC a time i u zajedništvu s Anglikanskom crkvom sjeverne Amerike na čijem se čelu nalazi nadbiskup Robert Duncan.

Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj danas:

PRKC ima 4 ordinirana svećenika te jednog đakona. Unutar crkve, u Republici Hrvatskoj djeluju tri organizirane župe te dvije misijske crkve. U Republici Srbiji djeluju dvije misijske crkve.

IZJAVA O ISPOVIJEDANJU VJERE REFORMIRANE EPISKOPALNE CRKVE (usvojena 2. prosinca 1873.)

I. Reformirana Episkopalna crkva držeći se “vjere jedan put predane svetima”ispovijeda:

– svoju vjeru u Sveta Pisma, Staroga i Novoga zavjeta, držeći Riječ Božjom  jedinim vodičem Vjere i Prakse;

– svoje vjerovanje prema Ispovijedanju, koje se uobičajeno  naziva “Apostolsko ispovijedanje”;

– svoju vjeru u božansko ustanovljenje Sakramenata Krštenja i Večere Gospodnje, te u doktrine o milosti Božjoj, u bitnom kako su definirane u “Trideset i devet članaka vjere”.

II. Crkva priznaje i pridržava se Episkopata, ali ne kao Bogom danog prava, već kao drevnog i poželjnog načina vođenja crkvene zajednice.

III. Crkva ustrajava u liturgiji, koja nije važnija niti represivna prema slobodnoj molitvi, prihvaćajući revidiranu “Knjigu zajedničkih molitava” onako kako je predlaže i preporučuje za korištenje Opća konvencija Protestantske episkopalne crkve iz 1785.godine, uz pridržavanje pune slobode, izmijeniti, skratiti, dodati, te uraditi izmijene i dopune iste, kako bi se na najprimjereniji  način poslužilo potrebama vjernika „pod uvjetom da sadržaj vjere ostane očuvan“.

IV. Crkva odbacuje i osuđuje, sljedeće pogrešne i čudne doktrine, kao protivne Božjoj Riječi:

– Prvo, da bi Crkva Kristova, postojala samo ako postoji prema jednom redu ili obliku crkvene zajednice.

– Drugo, da bi kršćanski svećenici, bili na neki poseban način “svećenstvo”, drukčije no što su svi vjernici “kraljevskim svećenstvom”.

– Treće, da bi Stol Gospodnji, bio oltarom, na kojem se Tijelo i Krv Kristova, iznova prinose Bogu Ocu.

– Četvrto, da bi prisutnost Krista u Večeri Gospodnjoj, stvarno bila u elementima kruha i vina.

– Peto, da bi nanovorođenje, bilo nerazdvojivo povezano s Krštenjem. 

S engleskog preveo Goran Bosanac