Skip to content Skip to footer
Predsjedavajuci biskup Ray R. Sutton-
Predsjedavajući biskup

dr.sc. Ray R. Sutton

Biskup Ray R. Sutton služi kao predsjedavajući biskup Reformirane episkopalne crkve (REC) i biskup ordinarij Biskupije Srednje Amerike. Također je dekan provincije i ekumenskih poslova Anglikanske crkve Sjeverne Amerike (ACNA), u čijem je sastavu kao osnivač i zasebna jurisdikcija Reformirana episkopalna crkva. Biskup Sutton često drži predavanja na teološkim fakultetima ACNA-e i REC-a, a popularan je govornik na duhovnim seminarima.

Biskup dr. sc. Jasmin Milic
Biskup

dr.sc. Jasmin Milić

Jasmin Milić rođen je 28. prosinca 1969. godine u Bijeljini, Bosna i Hercegovina. Studirao je teologiju u Osijeku na Evanđeoskom teološkom fakultetu, u Beču na Evanđeoskom biblijskom institutu te na Protestantskom teološkom fakultetu u Novom Sadu. Na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku diplomirao je 1994. godine, te obranio magistarski rad (Cum Laude) 1997. godine na temu: Povijesno-teološka analiza liturgije s kritičkim osvrtom na bogoštovnu praksu slobodnih evanđeoskih crkava u Republici Hrvatskoj.

Crkvene općine