Skip to content Skip to footer
BISKUP DR.SC. JASMIN MILIC

BISKUP DR.SC. JASMIN MILIĆ

Jasmin Milić rođen je 28. prosinca 1969. godine u Bijeljini, Bosna i Hercegovina. Studirao je teologiju u Osijeku na Evanđeoskom teološkom fakultetu, u Beču na Evanđeoskom biblijskom institutu te na Protestantskom teološkom fakultetu u Novom Sadu. Na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku diplomirao je 1994. godine, te obranio magistarski rad (Cum Laude) 1997. godine na temu: Povijesno-teološka analiza liturgije s kritičkim osvrtom na bogoštovnu praksu slobodnih evanđeoskih crkava u Republici Hrvatskoj.

Od 1993. do 1998. godine uređivao je Kršćanski radio program “Izvori vjere”, te predavao i vodio izvanredni studij na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku.

Rukopoložen (zaređen) je za pastorsku službu 30. ožujka 1995. godine, te za seniora 31. siječnja 1999. godine. Od strane preuzvišenog Royala U. Grotea, reformiranog episkopalnog biskupa nadležnog za Hrvatsku, imenovan je u svibnju 2011. godine za arhiđakona. Na sinodi Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH održane dana 22. rujna 2012. godine u Osijeku, izabran je za pomoćnog biskupa.

Za biskupa je posvećen u Tordincima, 3. svibnja 2013. po rukama preuzvišenog biskupa Royala U. Grotea. Pored biskupske službe, upravitelj je Protestantskih reformiranih župa u Tordincima i Osijeku.

Od akademske 2004./2005. godine predaje na Protestantskom teološkom fakultetu u Novom Sadu. Na istom je fakultetu do 2012. godine djelovao kao  prodekan za znanost.

Utemeljitelj je Protestantskog teološkog učilišta „Mihael Starin sa sjedištem u Osijeku.

Od 2013.- 2014. godine voditelj je izvanrednog studija teologije te predavač pri Visokom evanđeoskom teološkom učilištom u Osijeku.

Do sada je objavio jedanaest knjiga: Reformirana župa u Tordincima (prošlost i sadašnjost), Tko je bio Jean Calvin, Povijesno-pravni razvoj reformiranih crkvenih općina u Hrvatskoj, Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj (prikaz ustrojstva, vjerovanja i djelovanja), Kalvinizam u Hrvata, Kalvinski kanoni iz Kneževih Vinograda, Povijesni pregled liturgije, Kalvinizam na optuženičkoj klupi zbirku pjesama Ljubav si ti, Blagoslovljeno kraljevstvo njegovo te Povijest reformirane crkve u Hrvatskoj. Također je objavio na desetke znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u domaćim i stranim časopisima.

Upisan je u Upisniku znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske pod matičnim brojem: 258510.

Na Protestantskom teološkom fakultetu u Novom Sadu obranio je 2. prosinca 2005. doktorsku disertaciju Kalvinizam u Hrvata s posebnim osvrtom na reformiranu župu Tordinci 1862.-1918. pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Mihaela Kuzmiča te nakon smrti prof. Kuzmiča, prof.dr.sc. Dimitrija Popadića.

Na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku obranio je 3. svibnja 2013. godine disertaciju Povijesno- ustrojbeni i pravni razvoj Reformirane crkve na današnjem hrvatskom prostoru s posebnim osvrtom na hrvatsku reformiranu župu Tordinci 1862.-1952. Pod vodstvom mentora prof.dr.sc. Ivana Balte.

Oženjen je suprugom Tamarom, rođenom Arvaj, s kojom ima dvoje djece, sina Mihaela i kćer Ivanu.