Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izdavaštvo

RASPOLOŽIVA IZDANJA:

Heidelberški katekizam, Drugo Helvetsko vjeroispovijedanje – 70 kn.

Michael Green, Krštenje – 50 kn.

Jasmin Milić, Povijest reformirane crkve u Hrvatskoj – 80 kn.

Jasmin Milić, Kalvinski kanoni iz Kneževih Vinograda – 50 kn.

Morton H. Smith, Svjedočanstvo, uvod u kršćansku doktrinu – 50 kn.

Robert Godfrey, Bogougodno slavljenje – 30 kn.

Kanoni sa sinode u Dordrechtu 1618.-1619 – 50 kn.

Louis Berkhof, Sigurnost vjere – 40 kn.

Richard Philiphs, Što su izabranje i predestinacija – 25 kn.

Stephen Smallman, Što je Reformirana crkva? – 25 kn.

Richard Philiphs, Što je Gospodnja večera – 25 kn.

Philip Graham Ryken, Tko je pravi kalvinist – 25 kn.

Westminstersko vjeroispovijedanje, Veliki katekizam i Mali katekizam – 60 kn.

Mihael Starin, Priča o nadbiskupu Thomasu Cranmeru – 25 kn.

R.C. Sproul, Izabranici Božji – 60 kn.

Thomas Witherow, Apostolska crkva – koja je? – 30 kn.

Biti kršćanin (Anglikanski katekizam) – 50 kn.

Trideset i devet članaka vjere – 25 kn.