Loading ...

IZJAVA O EKUMENIZMU

ZAJEDNIŠTVO U ISTINI Izjava Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj o ekumenizmu Uvod Kako nerijetko među kršćanskim crkvama postoje razilaženja, ali i nejasnoće oko ciljeva i naravi ekumenskog zalaganja i djelovanja, Protestantska reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu PRKC) ovom Izjavom jasno izražava svoj stav po pitanju kršćanskog jedinstva i zajedništva. […]