Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ustanove

Informativna protestantska agencija

Informativna protestantska agencija (skraćeno IPA) osnovana je 9. siječnja 2016. godine od strane Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj. IPA ima za cilj informirati javnost o djelovanju Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH kao i  prikupljati i  posredovati informacije o vjerskom životu općenito. IPA također objavljuje izjave, priopćenja i osvrte o događanjima u društvu s vjerskog i moralnog stajališta.

Osim toga, IPA objavljuje teološke i duhovne članke, video, audio i tekstualne propovijedi te ostale duhovne sadržaje.

GLAVNI UREDNIK: dr.sc. Jasmin Milić
UREDNIČKI TIM: Almir Pehlić, Vatroslav Župančić
ČLANOVI TIMA: Igor Peričić, Boris Dželajlija, Mihael Milić

Mobitel: 0992124579; 095 512 8108

E-mail: ipaprkc@gmail.com

Protestantsko teolosko uciliste Mihael Starin

Protestantsko teološko učilište „Mihael Starin“ [1] osnovano je 1998. godine pod nazivom Reformirani teološki institut. Odlukom Sinode Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH, od 22. svibnja 2010. godine, Institut mijenja naziv u Protestantsko teološko učilište „Mihael Starin“ te se znatno unaprijeđuje program Učilišta. Više pronađite na internetskim stranicama Protestantskog teološkog učilišta Mihael Starin.

PTU je visoka obrazovna ustanova Protestantske reformirane kršćanske crkve u RH te je u svome djelovanju podređeno Sinodi ove Crkve.

TIJELA UPRAVLJANJA

Sinodalno vijeće Protestantske reformirane kršćanske crkve

(kao upravno vijeće PTU)

Nastavničko vijeće

(kao stručno vijeće, imenuje ga Sinodalno vijeće)

ČELNICI

Kancelar: dr.sc. Ray Sutton

Dekan: dr.sc. Jasmin Milić

Prodekan (akademski dekan): v.d. Almir Pehlić, M.Div

Tajnik: mr. Saša Maligec

Čelnike PTU imenuje Sinodalno vijeće

[1] Učilište nosi naziv po reformatoru Mihaelu Starinu (1500? – 1575.) koji je u 16. Stoljeću, na prostoru Slavonije i Baranje osnovao oko 120 protestantskih župa. Vidi više: J. MILIĆ, Povijest reformirane crkve u Hrvatskoj, Osijek: Visoko evanđeosko teološko učilište, 2014. str. 50-56.

Protestantski samaritanski rad

PASTIR – Protestantski samaritanski rad humanitarna je organizacija Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj. Aktivno je djelovala u migrantskoj krizi, u potresu ugroženim područjima te u drugim situacijama kada je trebalo pomoći potrebitima. Pomaže beskućnicima i drugima u potrebi.

Hrvatska protestantska konferencijaHrvatska protestantska konferencija (HPK) zajednica je neovisnih tradicionalnih protestantskih crkava u Hrvatskoj: Protestantske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj, Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj i Evangeličke metodističke crkve u Hrvatskoj. Ove su crkve konstitutivne članice – osnivači, dok je HPK otvorena i za prijem novih, pridruženih članica.

Svrha i misija HPK je sljedeća:

1. Očuvanje kršćanskih vrijednosti i duha reformacije. U tome smislu HPK se ograđuje od svih svjetonazora koji se suprotstavljaju biblijskom učenju i izvornom protestantizmu, kao što je npr. dovođenje u pitanje braka kao zajednice muškarca i žene, svetosti života od začeća do prirodne smrti i sl.

2. Zalaganje za poštivanje Ustavom zajamčenih vjerskih sloboda i suprotstavljanje zloporabi vjere.

3. Zalaganje za jedinstvo kršćana u duhu izvornog ekumenizma.

4. Koordiniranje aktivnosti od zajedničkog interesa članica te ostale aktivnosti koje doprinose svrsi i misiji HPK.